ข่าวสาร
img_news
ระบบทุนการศึกษา

ระบบทุนการศึกษา

ไฟล์รายละเอียด
img_news
รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เนื่องจาก มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ทุนให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๒ ที่ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์

ไฟล์รายละเอียด
img_news
รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิศรีวิสารวาจา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มูลนิธิศรีวิสารวาจา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อทดแทนผู้ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ทุนๆละ ๒๐,๐๐๐- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร

ไฟล์รายละเอียด

เกี่ยวกับ

ขั้นตอนสมัครทุน รายละเอียด
ทุนการศึกษาทั้งหมด 21 ทุน
จำนวนนิสิตในระบบ 1576 คน
พบปัญหาการใช้งาน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4388
E-mail : kongkij2014@gmail.com
www.sa.msu.ac.th