ข่าวสาร
img_news
ระบบทุนการศึกษา

ระบบทุนการศึกษา

ไฟล์รายละเอียด

เกี่ยวกับ

ขั้นตอนสมัครทุน รายละเอียด
ทุนการศึกษาทั้งหมด 11 ทุน
จำนวนนิสิตในระบบ 1359 คน
พบปัญหาการใช้งาน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4388
E-mail : kongkij2014@gmail.com
www.sa.msu.ac.th